top of page

Έρευνα και πολιτισμός: Τα έργα CREARCH και GENESIS. Στόχοι, αποτελέσματα και αναπτυξιακές προοπτικές

Genesis Project

08.02.2022

Παρασκευή Δαμάλα, "Έρευνα και πολιτισμός:  Τα έργα CREARCH και GENESIS. Στόχοι, αποτελέσματα και αναπτυξιακές προοπτικές", 3ο Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού, Χορού και Αναψυχής ΑΤοΧΑ: Η Καινοτομία στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό ως Μοχλός Ανάπτυξης, Κομοτηνή: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 11.02.2022.

bottom of page